Aanvullende modules / workshops


2 Healing Quest

Klein of groot trauma, oude pijn, mislukking, conflicten en onopgeloste zaken van heel lang geleden, maar soms ook recent, kunnen ons systeem zwaar belasten en soms ziekmakend zijn.

Zoiets kan diep in ons ingevreten zitten en ons niet loslaten. Bijbehorende gedachten en emoties kunnen soms heftig opspelen of juist onbewust liggen smeulen. Ongemerkt kan dat veel energie van ons stelen of onze levenskracht ondermijnen. Bij ernstige ziekte is het belangrijk dit op te ruimen omdat je energie nodig is voor je herstel.

De Healing Quest is een spirituele werkvorm: een reis in onze innerlijke wereld, op zoek naar (verborgen) pijnpunten of juist krachtbronnen. Hierbij doen we soms verrassende ontdekkingen. Vervolgens pakken we de verwerking op om onszelf en andere betrokkenen uit het trauma te kunnen bevrijden. Elementen zijn innerlijke herbeleving, emotionele en lichamelijke ontlading, loslating en verzoening, herverbinding en zingeving.

De Healing Quest kan soms ingrijpend of heftig zijn; maar heeft altijd een diepe betekenis. Het kan soms leiden tot een bijzondere boodschap, of een diepe katharsis (innerlijke reiniging). Dit maakt een krachtige energie vrij voor herstel van gezondheid, maar is in elk geval betekenisvol voor innerlijke heling en levensvervulling. En vooral: erg interessant.

  • In sommige gevallen kan er veel loskomen en is er follow up nodig. Dat kunnen we dan op korte termijn bieden met inzet van klassieke regressietherapie.

  • Soms kan Healing Quest bijzonder verrijkend blijken. In overleg kan het dan uitgewerkt worden tot een langer durend traject voor een vaste kleine groep.

Groep Maximaal 8 personen (ook voor mensen die 'gezond' zijn)
Duur 2 dagen (eventueel met vervolgdagen)
Kosten Zie kosten
Start In 2015. Periodiek of bij voltekening, zie agenda