Aanvullende modules / workshops


3 The Art of Dying

Bij ernstige ziekte is de mogelijkheid (te vroeg) te sterven een gegeven dat steeds meespeelt en die een voortdurende ongerustheid inboezemt. Maar het is niet gemakkelijk erover te spreken, en het lijkt soms alsof iedereen er verder ook omheen draait. Dat kan je soms erg eenzaam maken, maar tegelijkertijd ook levenskracht aan je onttrekken die je juist nodig hebt voor je herstel.

Wat voor iedereen geldt is dat de levenscyclus op aarde eindig is en dat de dood een onderdeel is van het leven. Maar onze in moderne cultuur willen we daar niet graag bij stil staan en zijn we eigenlijk ook vervreemd van de dood. We kunnen er niet zo goed meer betekenis aan geven en ons ons verstaan met ons eigen sterven. Dat maakt dat we ons er niet meer zo goed meer op voor kunnen bereiden en dat we elkaar daarin ook niet meer zo goed kunnen bijstaan.

Queeste wil met deze workshop mensen helpen die toch een weg zoeken om meer vertrouwd te raken met het item 'dood'. Het onderwerp boezemt angst in, maar is ook fascinerend. In de workshop willen we de sfeer van schrik, vermijding, meewarigheid en treurigheid overstijgen, maar juist met een open mind bekijken wat er feitelijk aan de orde kan zijn. De achterliggende gedachte is het idee dat sterven voor ons allemaal een fact of life is, en dat het rust geeft als we er van begrijpen en er meer vertrouwd mee zijn.

In de workshop komt aan de orde hoe we betekenis kunnen geven aan ons stervensproces en wat we misschien ongeveer kunnen verwachten. We sluiten hiervoor aan bij modern onderzoek, en putten ook uit diverse spirituele tradities. We oefenen methoden die ons kunnen helpen om anderen bij te staan in hun stervensproces, maar die ons ook zelf kunnen voorbereiden op onze eigen overgang naar een andere staat van zijn.

Deze exclusieve workshop is bedoeld voor mensen die zich concreet betrokken voelen bij het onderwerp. Het onderwerp is zowel belangwekkend als kwetsbaar; daarom willen we weerstand en discussies vermijden. Dat maakt dat de workshop exclusief bedoeld is voor mensen die open staan voor de spirituele dimensies van het onderwerp en dit verder willen verkennen.

Groep Maximaal 8 personen (ook voor mensen die 'gezond' zijn)
Voorwaarde
Duur 2 dagen (eventueel met vervolgdagen)
Kosten Zie kosten
Start In 2015. Periodiek of bij voltekening, zie agenda