Aanvullende modules / workshops


1 Voeding en lifestyle

Voor veel mensen ligt het voor de hand gezonder te gaan leven. En natuurlijk is dat ook logisch; je lichaam heeft extra ondersteuning en zorg nodig. Maar steeds meer mensen gaan verder en zoeken juist manieren om gericht mee te werken aan hun genezing. En dan rijst de vraag wat je zelf kunt doen, naast of na de medische behandelingen.

Op dit gebied is er veel meer mogelijk dan wat artsen je kunnen vertellen. Er leiden vele wegen naar gezondheid en de kunst is eigenlijk je niet suf te shoppen, maar datgene te selecteren wat echt bij je past en waar je enthousiast over kunt zijn. In deze workshop bespreken we een aantal goede mogelijkheden om zelf bij te dragen aan je gezondheid en je vitaliteit.

Groep Maximaal 8 personen (ook voor mensen die 'gezond' zijn)
Duur 2 dagen (eventueel met vervolgdagen)
Kosten Zie kosten
Start In 2015. Periodiek of bij voltekening, zie agenda

 

2 Healing Quest

Klein of groot trauma, oude pijn, mislukking, conflicten en onopgeloste zaken van heel lang geleden, maar soms ook recent, kunnen ons systeem zwaar belasten en soms ziekmakend zijn.

Zoiets kan diep in ons ingevreten zitten en ons niet loslaten. Bijbehorende gedachten en emoties kunnen soms heftig opspelen of juist onbewust liggen smeulen. Ongemerkt kan dat veel energie van ons stelen of onze levenskracht ondermijnen. Bij ernstige ziekte is het belangrijk dit op te ruimen omdat je energie nodig is voor je herstel.

De Healing Quest is een spirituele werkvorm: een reis in onze innerlijke wereld, op zoek naar (verborgen) pijnpunten of juist krachtbronnen. Hierbij doen we soms verrassende ontdekkingen. Vervolgens pakken we de verwerking op om onszelf en andere betrokkenen uit het trauma te kunnen bevrijden. Elementen zijn innerlijke herbeleving, emotionele en lichamelijke ontlading, loslating en verzoening, herverbinding en zingeving.

De Healing Quest kan soms ingrijpend of heftig zijn; maar heeft altijd een diepe betekenis. Het kan soms leiden tot een bijzondere boodschap, of een diepe katharsis (innerlijke reiniging). Dit maakt een krachtige energie vrij voor herstel van gezondheid, maar is in elk geval betekenisvol voor innerlijke heling en levensvervulling. En vooral: erg interessant.

  • In sommige gevallen kan er veel loskomen en is er follow up nodig. Dat kunnen we dan op korte termijn bieden met inzet van klassieke regressietherapie.

  • Soms kan Healing Quest bijzonder verrijkend blijken. In overleg kan het dan uitgewerkt worden tot een langer durend traject voor een vaste kleine groep.

Groep Maximaal 8 personen (ook voor mensen die 'gezond' zijn)
Duur 2 dagen (eventueel met vervolgdagen)
Kosten Zie kosten
Start In 2015. Periodiek of bij voltekening, zie agenda3 The Art of Dying

Bij ernstige ziekte is de mogelijkheid (te vroeg) te sterven een gegeven dat steeds meespeelt en die een voortdurende ongerustheid inboezemt. Maar het is niet gemakkelijk erover te spreken, en het lijkt soms alsof iedereen er verder ook omheen draait. Dat kan je soms erg eenzaam maken, maar tegelijkertijd ook levenskracht aan je onttrekken die je juist nodig hebt voor je herstel.

Wat voor iedereen geldt is dat de levenscyclus op aarde eindig is en dat de dood een onderdeel is van het leven. Maar onze in moderne cultuur willen we daar niet graag bij stil staan en zijn we eigenlijk ook vervreemd van de dood. We kunnen er niet zo goed meer betekenis aan geven en ons ons verstaan met ons eigen sterven. Dat maakt dat we ons er niet meer zo goed meer op voor kunnen bereiden en dat we elkaar daarin ook niet meer zo goed kunnen bijstaan.

Queeste wil met deze workshop mensen helpen die toch een weg zoeken om meer vertrouwd te raken met het item 'dood'. Het onderwerp boezemt angst in, maar is ook fascinerend. In de workshop willen we de sfeer van schrik, vermijding, meewarigheid en treurigheid overstijgen, maar juist met een open mind bekijken wat er feitelijk aan de orde kan zijn. De achterliggende gedachte is het idee dat sterven voor ons allemaal een fact of life is, en dat het rust geeft als we er van begrijpen en er meer vertrouwd mee zijn.

In de workshop komt aan de orde hoe we betekenis kunnen geven aan ons stervensproces en wat we misschien ongeveer kunnen verwachten. We sluiten hiervoor aan bij modern onderzoek, en putten ook uit diverse spirituele tradities. We oefenen methoden die ons kunnen helpen om anderen bij te staan in hun stervensproces, maar die ons ook zelf kunnen voorbereiden op onze eigen overgang naar een andere staat van zijn.

Deze exclusieve workshop is bedoeld voor mensen die zich concreet betrokken voelen bij het onderwerp. Het onderwerp is zowel belangwekkend als kwetsbaar; daarom willen we weerstand en discussies vermijden. Dat maakt dat de workshop exclusief bedoeld is voor mensen die open staan voor de spirituele dimensies van het onderwerp en dit verder willen verkennen.

Groep Maximaal 8 personen (ook voor mensen die 'gezond' zijn)
Voorwaarde
Duur 2 dagen (eventueel met vervolgdagen)
Kosten Zie kosten
Start In 2015. Periodiek of bij voltekening, zie agenda