Achtergronden


Een paar specifieke uitgangspunten zijn:

 • De mens heeft fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten, die met elkaar in wisselwerking staan. Voor echte gezondheid moeten al die 5 aspecten met elkaar in evenwicht zijn. In het Simonton-model komen daarom alle 5 aspecten aan de orde.

 • Wij hebben innerlijke mechanismen en vermogens tot zelfregulatie, die helpen ons te ontwikkelen naar gezondheid en harmonie.

 • Wij kunnen leren deze mechanismen en vermogens te versterken, wat uiteindelijk bijdraagt tot een betere gezondheid en een hogere kwaliteit van leven.

 • De groei van kanker heeft een verband met 'copingstrategieën', met de manier waarop we tegen onze ziekte aankijken en ermee omgaan. Dit kunnen leren veranderen en daarmee onze ziekte beïnvloeden.

Wij hebben 3 doelen waaraan we met je werken:
     1. Voorop staat de verbetering van je kwaliteit van leven
     2. Daarbij: wezenlijke beïnvloeding van het verloop van je herstelproces
     3. En tegelijkertijd: verbetering van de kwaliteit van een onverhoopt sterven.


Literatuur:

 • Dr. O. Carl Simonton e.a., Getting well again, 1978.
  Vert: Op weg naar herstel, een kans om te overleven, 1983
 • Dr. O. Carl Simonton e.a., The healing journey, 1992.
  Vert: De kracht die in je schuilt, 1992
 • Gilde van Simontontherapeuten, Psycho-oncologie en Simontontherapie,
  Informatieblad 2007 (verkrijgbaar bij Instituut Queeste)

.