Geestkracht-training


Onze geestkracht-training hebben we gebaseerd op een succesvol zelfhulpprogramma uit de Amerikaanse psycho-oncologische traditie. De basisgedachte van de training is dat je bewust en actief je kwaliteit van leven en je immuunsysteem kunt beïnvloeden en zo zelf kunt participeren in je proces van herstel.

De training is gericht op twee doelen:
1 Het opsporen en aanpakken van de dingen die ons stress bezorgen en ons systeem belasten.
2 Het bevorderen van dingen waarbij we ons goed voelen en die ons kracht geven.
Beide kanten vullen elkaar aan: eigenlijk zet je belastende thema's om in hun helende tegenhanger. Je pakt bijvoorbeeld bronnen van angst en wanhoop aan en je werkt tegelijkertijd aan bronnen voor vertrouwen. Zo werk je eraan je angsten te transformeren naar hun tegenhanger: vertrouwen. Dat is niet alleen een heilzame manier om met jezelf en je situatie om te gaan, maar ook nog eens interessant en inspirerend.

Het gaat niet primair om het veranderen van je situatie of van je reacties, maar om het veranderen van wat daaronder zit: van je 'mindset', van hoe je gestemd bent, van hoe je dingen bekijkt, van de diepere overtuigingen waarmee je in het leven staat. Veel hiervan is aangeleerd, en kan je nu in de weg zitten. Maar je kunt dit verhelderen en veranderen; ook je brein kun je zelf veranderen. Dit soort bewustzijnsveranderingen kun je trainen, en vaak levert dat een toename op van vitaliteit, innerlijke kracht en gezondheid en uiteindelijk een fijner leven.

We werken voor dit doel vooral met 'beliefwork', een handzame vorm van cognitieve gedragstherapie, gecombineerd met o.a. meditatie, visualisatie en imaginatie. De uiteindelijke resultaten kunnen heel verstrekkend zijn.

De training is opgebouwd rondom vaste thema's die een rol spelen in het proces van ziekte, herstel en persoonlijke groei. De geestkracht-training vormt in principe één geheel, maar wordt meestal gepresenteerd in 4 achtereenvolgende modules van elk 4 dagdelen. Deze modules zijn apart van elkaar te volgen en staan hieronder verder omschreven.

Groep Vaste groep van maximaal 8 personen
Duur 4 afzonderlijke modules van elk 4 dagdelen
NB Soms gepresenteerd als 6- daagse of 3-daagse retraites
Kosten Zie kosten
Start Periodiek of bij voltekening, zie agenda