Praktische informatie


We willen transparant zijn over onze aanpak; hieronder bespreken we een aantal praktische punten.

Allereerst: als onafhankelijk en kleinschalig instituut stellen we onze cliënten centraal:

  • Er is geen indicatiestelling of verwijzing nodig; we gaan uit van je eigen intentie en je eigen vragen;

  • Je kunt je concentreren op je eigen items;

  • Je kunt meerdere trajecten combineren;

  • We organiseren je traject op een flexibele manier, zodat bijvoorbeeld medische behandeling prioriteit kan hebben;

  • Je houdt je persoonlijke counselor, en die blijft beschikbaar voor contact. Ook als je geen traject meer volgt;

  • De groepen waarin gewerkt wordt, zijn klein en veilig;

  • Als dat nodig is, kunnen we ook Duits- of Engelstalig werken;

  • Als dat haalbaar is, kunnen we je zo nodig ook thuis, in het ziekenhuis of in een hospice bezoeken.