Meer weten?


Uit ons zorgaanbod en uit onze visie kun je je een beeld vormen van onze werkwijze. Misschien spreken sommige dingen je aan, maar wil je toch iets meer weten.

  • Je kunt je opgeven voor een informatieavond of een lezing/workshop, zoals aangekondigd in onze agenda;

  • Je kunt besluiten je te abonneren op onze nieuwsbrief, zie contact;

  • Je kunt met een groep (bv ‘patiënten’, collega’s) ook zelf het initiatief nemen en ons uitnodigen voor een presentatie;

  • Voor specifiekere vragen kun je altijd terecht voor een oriënterend gesprek;

  • Je kunt je ook abonneren op onze nieuwsbrief.