Intake


Als je gekozen hebt voor een bepaald traject of training, beginnen we altijd met een gericht intakegesprek. We kunnen hierbij uitgaan van een distress-meting zoals veel ziekenhuizen die afnemen, maar we gaan vooral uit van je eigen vragen.
We zoeken samen uit welke items en aandachtspunten voor jou aan de orde zijn en wat daarin een rol zou kunnen spelen. We bekijken verder wat je graag wilt veranderen in je situatie, hoe we je hierbij het best kunnen ondersteunen en hoe we je traject praktisch inpassen in je persoonlijke situatie.


  • Soms wordt in het intakegesprek een gevoelig punt geraakt; het blijkt vaak heel zinvol dat dan ter plekke verder te verkennen. Daardoor kan een intake soms naadloos overgaan in een stukje ‘werk’.

  • Als je een persoonlijk traject of een integraal traject volgt, doen we (als je ermee instemt) een melding bij je huisarts en evt. andere behandelaars, zodat er eventueel informatie-uitwisseling mogelijk is. Dit gebeurt alleen als dat in jouw belang is, en altijd in overleg.