Kosten, reducties en vergoedingen


Er zijn er veel mensen voor wie de stapeling van ziektekosten een echte stressbron is. Deze mensen willen we graag tegemoet komen door drie tariefgroepen te hanteren.
Groep 1: Normaal tarief
Groep 2: Gereduceerd tarief
Groep 3: Minimatarief
Wie in aanmerking wil komen voor tariefgroep 2 of 3, kan dat aangeven bij de intake.
We bekijken dan samen wat reëel is.

Sommige trajecten kunnen (gedeeltelijk) vergoed worden uit het aanvullende pakket van je zorgverzekering.