Geestkracht-training, module 3

Zin en betekenis


Voortzetting en verdieping met inzet van de geoefende methodes.


Thematiek:

  • Contact met innerlijke bronnen van vertrouwen
  • Triggers en trauma
  • Rode draad in ons leven voortzetting van missie
  • Onder ogen zien van eindigheid
  • De mogelijke boodschap van je ziekte
  • Contact maken met je innerlijke wereld
  • Verbindend communiceren
  • Ontwikkelen van een zinvol wereldbeeld