Geestkracht-training, module 4

Vernieuwde kwaliteit van leven


Verdieping en integratie in het dagelijks leven.


Thematiek:

  • Plezier, voldoening, vervulling
  • Nieuw levensplan
  • Vergeven en verzoenen
  • Loslaten
  • Sociale steun en verbondenheid
  • Integratie