Simontontherapie

De veelbesproken Simonton-methode is vervat in een intensief programma voor mensen met kanker. De meeste gangbare psycho-oncologische programma's hebben wel elementen ontleend aan de Simonton-methode. Maar het unieke Simonton-programma in zijn geheel wordt alleen in Simonton Cancer Centers en daar geregistreerde praktijken aangeboden.

Nog steeds zien veel mensen kanker vooral als een levensbedreigende ziekte die uitsluitend kan worden bestreden langs traditionele medische weg: met operaties, chemotherapie, en bestraling. Maar in de afgelopen decennia kregen wetenschappers steeds meer oog voor de psychosociale factoren die bij kanker een rol kunen spelen, zowel in negatieve zin als poditieve zin.

Vanuit dat gegeven zochten onderzoekers naar bruikbare methoden om langs psychische weg het ziekteproces te kunnen beïnvloeden en ze boekten opmerkeljke resultaten. Uit het moedige werk van spraakmakende pioniers zoals Carl Simonton ontstond uiteindelijk de actuele aandacht voor psychosociale begeleiding bij kanker.

Dr. Carl Simonton, een Amerikaanse oncoloog (overleden in 2009), maakte internationaal naam met zijn werk. Hij ontwikkelde en onderbouwde een nieuwe visie op gezondheid en ziekte, waarin ook psychische, sociale en spirituele factoren hun erkenning kregen. Vanuit die visie ontwikkelde Simonton een succesvol holistisch programma voor mensen met kanker en hun partners dat gedurende ruim dertig jaar werd verfijnd en gestandaardiseerd.
Dit simonton- programma wordt nu aangeboden in een groeiend aantal Simonton Cancer Centers in de wereld: Amerika, Japan, Duitsland, Zwitserland, Polen, Italië, Zuid-Afrika en Nederland.

Instituut Queeste biedt het authenieke Simonton-programma zoals dat is ontwikkeld door Dr. Carl Simonton.


Carl Simonton publiceerde over zijn visie en methode in de boeken:

Getting well again, 1978, Vert: Op weg naar herstel, een kans om te overleven, 1983
The Healing Journey, 1992, Vert: De kracht die in je schuilt, 1992

De boeken zijn in herdruk, maar kunnen na verschijning bij ons besteld worden.

.