Werkwijze

Queeste werkt met methoden waarin we het eigen bewustzijn inzetten als instrument voor herstel. Tegelijk staat in onze holistische benadering voorop dat we bij een ernstige ziekte een zinvolle geneeskundige behandeling krijgen, en dat we aanvullend liefdevol voor ons lichaam blijven zorgen.

Onze inzet is er primair op gericht dat je beter in je vel komt te zitten en een fijner leven hebt; maar secundair mikken we ook op een langer leven dan de statistische prognose misschien aangeeft. Die kans is er, en daarin willen we mensen bemoedigen en instrumenten aanreiken.
Realistische hoop levert veel kracht en levensenergie op; en dat is precies wat we nodig hebben voor ons herstel. Maar tegelijk biedt het leven geen garanties. Daarom betrekken we in ons programma ook het sterven, wanneer dat dan ook moge zijn. We kunnen wellicht vrede leren vinden in onze sterfelijkheid en haar een zachtere kwaliteit te geven.

De rode draad in onze aanpak is het stimuleren en versterken van ons fysieke immuunsysteem. Ons welbevinden, onze gezondheid en ons herstel hangen concreet samen met de effectiviteit van ons immuunsysteem. En ons immuunsysteem kunnen we beïnvloeden. Daarom zoeken we met je uit welke dingen in je leven je immuunsysteem misschien verzwakken. Maar vooral willen we je natuurlijke manieren aanreiken om je immuunsysteem te kunnen stimuleren en versterken.

Zelfhulpprogramma

Onze methode is uiteindelijk bedoeld als een programma voor zelfhulp bij kanker. Uit wat we aanreiken ontwikkel je uiteindelijk je eigen programma zoals dat past bij je persoonlijke aard en situatie.

We beïnvloeden ons immuunsysteem o.a. door onze 'state of mind': onze gevoelens, onze gedachten, onze instelling tegenover de ziekte en tegenover onszelf en anderen. We hebben onderhuids een aantal 'negatieve' emoties, denkbeelden en gedachten, waarvan we ons doorgaans helemaal niet bewust zijn, maar die een deel zijn van onze inerlijke wereld. We reiken je een methode aan waarmee je je bewust kunt worden van zulke ondermijnende denkpatronen (overtuigingen) en het loslaten of omkeren daarvan tot 'gezonde overtuigingen'. Deze methode kan veel kracht en energie opleveren.

Daarnaast werken we met diverse vormen van ontspanning, ademhaling, meditatie / mindfulness, imaginatie en 'healing quest'.

Inhoudelijk werken we aan thema's als: hulpbronnen, stresshantering, hoop, vertrouwen, innerlijke leiding, betekenis geven, sterven en dood, emotionele behoeften en communicatie, stellen van doelen en levensplan.
Een van onze leidende principes is: ons innerlijke systeem is van nature gericht op heling.